Wyniki matur 2024. Jak poszło zdającym?

Wyniki matur 2024. Jak poszło zdającym?

Wyniki matur 2024 są już dostępne! Jak poszło tegorocznym maturzystom? Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikowała dane, które pokazują, że maturę zdało 84,1% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Dla wielu uczniów wyniki te są kluczowym momentem w ich edukacyjnej drodze. Przeanalizujmy szczegółowo, jak wyglądały wyniki w różnych typach szkół oraz w poszczególnych przedmiotach.

Wyniki matur 2024 w liczbach

Licea ogólnokształcące

Spośród absolwentów liceów maturę zdało aż 88,6%. Co więcej, 7,6% z nich ma prawo do poprawki w sierpniu. Wyniki te są imponujące, szczególnie w kontekście trudnych warunków nauki w ostatnich latach.

Technika

Absolwenci techników również nie zawiedli. Maturę zdało 78,1% z nich, a 14,5% ma szansę poprawić swoje wyniki w sierpniu. To pokazuje, że uczniowie techników także skutecznie łączą naukę teoretyczną z praktyczną.

Wyniki matur 2024 w poszczególnych przedmiotach

Język polski

Egzamin z języka polskiego zdało 95% absolwentów szkół ponadpodstawowych. W liceach zdawalność wyniosła 97%, a w technikach 93%. Średni wynik na poziomie podstawowym to 61%, co również odzwierciedla solidne przygotowanie uczniów.

Matematyka

Z matematyki maturę zdało 89% uczniów. W liceach wynik ten wyniósł 91%, a w technikach 85%. Średni wynik to 63% punktów możliwych do zdobycia, co świadczy o dobrej znajomości tego przedmiotu wśród uczniów.

Język angielski

Najlepiej zdawanym przedmiotem okazał się język angielski, z wynikiem 96% zdawalności. W liceach zdało go 97% uczniów, a w technikach 94%. Średni wynik to imponujące 78%.

Jak poprawić wynik?

Dla tych, którzy nie zdali jednego z obowiązkowych egzaminów, istnieje możliwość poprawki w sierpniu. Ponadto, maturzyści, którzy nie zdali więcej niż jednego egzaminu, będą mogli podejść do poprawki dopiero za rok. Dlatego ważne jest, aby dobrze przygotować się do tego terminu, aby zwiększyć swoje szanse na sukces. Co więcej, warto skorzystać z dostępnych materiałów i porad, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki.

Harmonogram poprawkowy

Harmonogram matur poprawkowych wygląda następująco:

  • Część pisemna: 20 sierpnia 2024 r., godz. 9:00
  • Część ustna: 21 sierpnia 2024 r.

Wyniki poprawkowe zostaną ogłoszone 10 września 2024 r. Tego dnia zdający będą mogli odebrać swoje świadectwa i aneksy.

Gdzie sprawdzić wyniki matur 2024?

CKE udostępniła wyniki matur online w systemie ZIU (Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika). Uczniowie mogą sprawdzać swoje wyniki od godz. 8:30, logując się za pomocą numeru PESEL oraz hasła otrzymanego w szkole.

Podsumowanie

Tegoroczne wyniki matur 2024 pokazują, że polscy uczniowie są dobrze przygotowani do egzaminów, mimo że nauka w ostatnich latach była trudna. Gratulujemy wszystkim, którzy zdali, a tym, którzy mają poprawki, życzymy powodzenia w sierpniu!

Zapraszamy do zapoznania się z innymi wpisami na naszej stronie, gdzie znajdziesz więcej informacji na temat edukacji, porad i ciekawostek dotyczących życia szkolnego.