Matura co trzeba zdać

Matura co trzeba zdać

Matura: Minimalne wymagania do zdania egzaminu maturalnego to wynik co najmniej 30% z egzaminu na poziomie podstawowym z trzech przedmiotów obowiązkowych (język polski, język obcy i matematyka) w części pisemnej oraz wynik 30% z egzaminu na poziomie podstawowym . Egzaminy z języka polskiego i obcego oraz przystępowanie do egzaminów z wybranych przedmiotów dodatkowych bez określonych progów zaliczenia.

Egzamin maturalny 2024 – przedmioty obowiązkowe

W tym roku maturzyści przystąpią do egzaminów ustnych i pisemnych.

W części ustnej wymagane są dwa przedmioty bez określenia poziomu:

 • język polski
 • język obcy

Do części pisemnej Matury stosuje się, co następuje:

 • język polski na poziomie podstawowym
 • matematyka na poziomie podstawowym
 • język obcy na poziomie podstawowym
 • dowolny przedmiot na poziomie rozszerzonym (absolwent szkoły lub wydziału dwujęzycznego zobowiązany jest przystąpić do egzaminu z nowożytnego języka obcego na poziomie dwujęzycznym)

MATURA 2024 – PRZEDMIOTY DODATKOWE

Ponadto absolwent może przystąpić do egzaminów z maksymalnie 5 przedmiotów dodatkowych, które zdawane są w części pisemnej na poziomie wyższym i spośród których może wybierać:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka ‎
 • język angielski (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)
 • język francuski (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)
 • język hiszpański (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)
 • język niemiecki (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)
 • język rosyjski (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)
 • język włoski (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej
 • język litewski jako język mniejszości narodowej
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej
 • język kaszubski jako język regionalny
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

lub w części ustnej, wybranych spośród:

 • język angielski bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język francuski bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język hiszpański bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język niemiecki bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język rosyjski bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język włoski bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej bez określania poziomu
 • język litewski jako język mniejszości narodowej bez określania poziomu
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej bez określania poziomu
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej bez określania poziomu
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej bez określania poziomu
 • język kaszubski jako język regionalny bez określania poziomu

Najczęściej wybierane języki na poziomie podstawowym na maturze:

2021

 • język angielski (94,9% – absolwenci liceum, 94,3% – absolwenci technikum)
 • język niemiecki (3,2% – absolwenci liceum, 4,2% – absolwenci technikum)
 • język rosyjski (1,1% – absolwenci liceum, 1,4% – absolwenci technikum)
 • pozostałe (0,8% – absolwenci liceum, 0,1% – absolwenci technikum)

2022

 • język angielski (95,8% – absolwenci liceum, 95,3% – absolwenci technikum)
 • język niemiecki (2,6% – absolwenci liceum, 3,4% – absolwenci technikum)
 • język rosyjski (0,9% – absolwenci liceum, 1,2% – absolwenci technikum)
 • pozostałe (0,7% – absolwenci liceum, 0,1% – absolwenci technikum)

2023

 • język angielski (97,4% – formuła 2023, 96,5% – formuła 2015)
 • język niemiecki (1,6% – formuła 2023, 2,4% – formuła 2015)
 • język rosyjski (0,6% – formuła 2023, 1,1% – formuła 2015)
 • pozostałe (0,4% – formuła 2023, 0% – formuła 2015)

Ile przedmiotów dodatkowych można zdawać na maturze?

Do matury 2024 możemy przystąpić do egzaminu na poziomie zaawansowanym z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych oraz z nowożytnych języków obcych na poziomie zaawansowanym lub dwujęzycznym. A jaki mamy wybór przedmiotów? Sprawdź to poniżej.

CZĘŚĆ PISEMNA 

Lista przedmiotów dodatkowych matura 2024

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 • język polski
 • język regionalny (język kaszubski)
 • język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 • język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)

Lista przedmiotów dodatkowych matura 2024 – część ustna

 • język angielski 
 • język francuski 
 • język hiszpański 
 • język niemiecki 
 • język rosyjski 
 • język włoski 
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej 
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej 
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej 
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej 
 • język litewski jako język mniejszości narodowej 
 • język kaszubski jako język regionalny 

Porady Profesora Sławomira Żurka dotyczące wyboru przedmiotów na egzamin maturalny

Profesor Sławomir Żurek udziela praktycznych wskazówek dotyczących wyboru przedmiotów na egzamin maturalny w tym filmie. Obejrzyj go, aby poznać kluczowe kryteria, którymi warto się kierować przy wyborze przedmiotów.

Jakie przedmioty powinienem zdawać, aby dostać się na wymarzone studia?

Bezwzględną podstawę matury stanowi język polski, matematyka i nowożytny język obcy, ale oprócz tego kandydaci muszą wybrać przynajmniej (!) jeden przedmiot dodatkowy. Aby egzamin maturalny został uznany za zaliczony należy uzyskać minimum 30% z każdego przedmiotu.

Zdanie egzaminu maturalnego jest podstawą przystąpienia do procesu rekrutacyjnego na uczelnię.

Każda uczelnia ustala wymagania rekrutacyjne indywidualnie dla poszczególnych kierunków studiów. Warto więc z góry wiedzieć, jakie przedmioty na maturze są brane pod uwagę podczas rekrutacji na konkretny kierunek.


Czy jesteś gotowy na maturę 2024? Śledź nasz blog, aby uzyskać więcej przydatnych wskazówek i informacji!